Samozapošljavanje i pisanje poslovnog plana

Htjeli biste postati obrtnik ili poduzetnik? Biti sam svoj gazda? Jedan od trenutaka kada se postaje poduzetnik/obrtnik je sigurno u trenutku kad ostanete bez posla. To je jedno vrlo stresno razdoblje, osobito ako i drugi članovi obitelji ovise o vašem dohotku. No, u tim teškim trenucima znaju se roditi fantastične prilike i poslovi. A unazad par godina i HZZ se aktivno uključio u proces samozapošljavanja te omogućio budućim poduzetnicima/obrtnicima mali, ali nekad vrlo znatan novčani poticaj. Da biste „dobili novac od države“  – kako se to u slengu govori – treba biti nezaposlen + imati dobar poslovni plan. Cilj svega je da vi čim prije postanete sami sebi isplativi, a država vam „daje“ oko godinu dana plaćenih troškova navedenih u poslovnom planu kako biste ojačali i zaživjeli na tržištu – drugim riječima kako biste našli korisnike vaših proizvoda/usluga te bili spremni plaćati  troškove + zaraditi. Pa krenimo redom!

Pravo na poticaje (mjere za samozapošljavanje) imate ako ste prijavljeni na HZZ-u kao nezaposlena osoba, nije važno koliko ste dugo u evidenciji, to može biti I tek jedan dan! Za otvaranje obrta dodjeljuju se subvencije u iznosu do 55.000,00 kn a za to vam je potreban dobar poslovni plan. Bitno je da je poslovna ideja održiva a za pomoć oko pisanja poslovnog plana uvijek možete pitati savjetnika/-icu za zapošljavanje. Ovisno o ocjeni poslovnog plana biti će vam ili ne odobrena novčana sredstva s kojima možete pokrenuti vlastiti posao, odnosno možete pokriti jedno od slijedećih prihvatljivih troškova:

 • kupnja strojeva, tehnike, alata i opreme za obavljanje djelatnosti
 • kupnja odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad
 • kupnja ili zakup licenciranih IT programa
 • zakup poslovnog prostora za najviše 11 mjeseci poslovanja (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih članova obitelji)
 • troškovi za knjigovodstvene usluge za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu za najviše 11 mjeseci poslovanja
 • doprinosi za novozaposlene radnike za 11 mjeseci (prihvatljivo samo za potpore za proširenje poslovanja)
 • edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava
 • troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, naknade
 • upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti
 • marketinške aktivnosti i oglašavanje (izrada i održavanje web stranice, zakup domene, web hosting, tisak materijala za oglašavanje, izrada reklamnih ploča i natpisa, internet oglašavanje, izrada logotipa, brendiranje) –  najviše 20 % od iznosa potpore
 • kupnja, odnosno izrada po narudžbi uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama)
 • kupnja novih prijevoznih sredstava (nužnih za obavljanje djelatnosti)*
 • troškovi atesta i procjene opasnosti
 • kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme
 • kupnja licencija neophodnih za obavljanje djelatnosti (uključujući licencije za software)
 • kupnja franšize
 • PDV koji nije povrativ prema nacionalnim propisima o PDV-u
 • usluge koje su neophodne  za korištenje kupljene opreme (npr. instalacija, montiranje, sklapanje i sl).

 Osim dobrog poslovnog plana koji je dokument na temelju kojeg se potpora odobrava, stoga se u ocjeni zahtjeva uzima u obziriscrpnost I razumljivost poslovnog plana, boduju se I slijedeći elementi:


- Radno iskustvo u djelatnosti iz poslovnog plana

- Obrazovanje ili dodatne edukacije u djelatnosti iz poslovnog plana

 - Prethodno poduzetničko iskustvo:

(prednost se daje osobama koje se po prvi put samozapošljavaju)

 - Suradnja sa Zavodom

(dosadašnja komunikaciju nezaposlene osobe s predstavnicima Zavoda)

 - Priložene ponude/predračuni uz troškovnik:

(za kupovinu strojeva, opreme, tehnike, edukacije i sl. poželjno je uz zahtjev priložiti ponude/predračune)

 - Priložena pisma namjere ili predugovori (izjave) o budućoj poslovnoj suradnji:

(podnositelji zahtjeva koji su uz poslovni plan priložili dokumente kojima dokazuju unaprijed dogovorene poslove i/ili neki drugi oblik buduće poslovne suradnje, bit će i dodatno bodovani)

 - Procjena prihoda i troškova:

(jedan od pokazatelja uspješnosti projekta je i procjena buduće neto dobiti ili dohotka)

Na www.firmoteka.hr možete provjeriti koliko su drugi uspješni!

 -Dodatne prednosti s obzirom na lokalno tržište:

(dodatni bodovi se mogu dati onim zahtjevima koji imaju elemente “održivosti”, “inovativnosti” i

“konkurentnosti” s obzirom na tržište na kojem bi se djelatnost obavljala)

 

Ukoliko se odlučite na samozapošljavanje i pokretanje vlastitog businessa, ne zaboravite prvo provjeriti koliko uspješno drugima posao ide na www.firmoteka.hr