Otvaranje paušalnog obrta

Registracija je brza I jeftina a poslovanje preko paušalnog obrta trenutačno je najjednostavniji I najjeftiniji oblik poslovanja.

1. Za registraciju potrebno je odabrati ime, djelatnost (vodite se Nacionalnom klasifikacijskom djelatnostI) I sjedište obrta.

2. Za prijavu za upis u Obrtni registar potreban vam je ispunjen OR obrazac i osobna iskaznica, trošak upisa je 270 kuna.

 Najbrži način je online prijava preko sustava e-obrt.

3. S kopijom Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar krenite izraditi pečat (cijena izrade kreće se od 150 pa do 250 kuna) te otvorite žiro-račun u banci (potrebna je osobna iskaznica, rješenje o upisu u Obrtni registar, obrtnica I pečat).

4. U Narodnim novinama kupite Tiskanica M-11P I Tiskanica M-1P (kada ste već u Narodnim novinama kupite I RPO obrazac, trebati će vam u sljedećem koraku za prijavu poreza)

Tiskanice M nemojte ispunjavati, samo potpišite I pečatirajte I odnesite u HZMO da biste prijavili mirovinsko I zdravstveno.

5. U roku od 8 dana od dana dobivanja obrtnice Obrt morate prijaviti ispostavi Porezne uprave prema sjedištu obrta. Za ovo vam je potreban RPO obrazac, koji ste ranije kupili u Narodnim novinama, ponesite I presliku rješenja za otvaranje obrta.

Prilikom upisa u registar odlučujete hoćete li porez plaćati paušalno.

Paušalni porez plaća se kvartalno I to na temelju ostvarenih ukupnih godišnjih primitaka ili na temelju predviđenih primitaka za početnike.