KRUŠČICA d.o.o.

Financijski podaci

Podatak za 2017. godina
Prihodi 12.428.988,00 Kn
Rashodi 12.304.860,00 Kn
Dobit 94.977,00 Kn
Gotovina na Ž-R (stanje na dan 31.12.2017.) 10.727.929,00 Kn
Broj zaposlenih (prosjek broja zaposlenih tijekom godine) 19
Ukupan trošak osoblja 1.844.722,00 Kn
Troškovi poreza i doprinosa na plaću 690.552,00 Kn
Ukupan trošak neto plaća 1.154.170,00 Kn
Prosječna neto plaća (mj.) 5.062,15 Kn
Dugoročne OBVEZE 44.305.801,00 Kn
Kratkoročne OBVEZE 22.778.398,00 Kn
Dugoročna POTRAŽIVANJA 0,00 Kn
Kratkoročna POTRAŽIVANJA 7.046.579,00 Kn
Temeljni kapital društva 4.910.000,00 Kn
Dugotrajna Materijalna imovina 44.311.751,00 Kn
Amortizacija 1.772.484,00 Kn
Zalihe gotove robe i sirovina (stanje na dan 31.12.2017.) 349.272,00 Kn
Trošak kamata i slični financijski rashodi 1.032.937,00 Kn
Podatak za 2016. godina
Prihodi 11.402.346,00 Kn
Rashodi 11.145.669,00 Kn
Dobit 148.764,00 Kn
Gotovina na Ž-R (stanje na dan 31.12.2016.) 1.162.606,00 Kn
Broj zaposlenih (stanje na dan 31.12.2016.) 24
Ukupan trošak neto plaća 1.233.194,00 Kn
Prosječna neto plaća (mj.) 4.281,92 Kn
Podatak za 2015. godina
Prihodi 7.388.049,00 Kn
Rashodi 7.277.365,00 Kn
Dobit 78.033,00 Kn
Gotovina na Ž-R (stanje na dan 31.12.2015.) 347.079,00 Kn
Broj zaposlenih (stanje na dan 31.12.2015.) 26
Ukupan trošak neto plaća 993.254,00 Kn
Prosječna neto plaća (mj.) 3.183,51 Kn
 Podaci ažurirani 18.06.2018  Pristup podacima Vam je dostupan od 07.11.2018

Osnovni podaci

Naziv: KRUŠČICA d.o.o. za građenje, turizam i usluge
OIB: 23715687607
Matični broj: 02895889
MBS: 60282907
Adresa: 21000 SPLIT, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 1
Županija: SPLITSKO-DALMATINSKA
Šifra djelatnosti: 5520 - Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
Datum osnivanja: 13.07.2012.
Postupak: Bez postupka
Web: http://hotelcorner.eu
Tel: +385214444340
Fax: +38521444366
e-mail: reception@hotelcorner.eu
Izvor podataka: FINA