KONZUM d.d. Financijski izvještaji

Financijski podaci

Podatak za 2017. godina
Prihodi 9.348.012.069,00 Kn
Rashodi 13.294.089.019,00 Kn
Dobit -3.946.076.950,00 Kn
Gotovina na Ž-R (stanje na dan 31.12.2017.) 288.458.977,00 Kn
Broj zaposlenih (prosjek broja zaposlenih tijekom godine) 11776
Ukupan trošak osoblja 833.454.469,00 Kn
Troškovi poreza i doprinosa na plaću 291.972.155,00 Kn
Ukupan trošak neto plaća 541.482.314,00 Kn
Prosječna neto plaća (mj.) 3.831,82 Kn
Dugoročne OBVEZE 2.152.042.931,00 Kn
Kratkoročne OBVEZE 13.903.910.041,00 Kn
Dugoročna POTRAŽIVANJA 1.054.491,00 Kn
Kratkoročna POTRAŽIVANJA 483.373.504,00 Kn
Temeljni kapital društva 227.028.600,00 Kn
Dugotrajna Materijalna imovina 3.055.837.359,00 Kn
Amortizacija 460.540.645,00 Kn
Zalihe gotove robe i sirovina (stanje na dan 31.12.2017.) 733.221.630,00 Kn
Trošak kamata i slični financijski rashodi 495.487.721,00 Kn
Podatak za 2016. godina
Prihodi 10.563.744.060,00 Kn
Rashodi 12.412.926.088,00 Kn
Dobit -1.845.713.072,00 Kn
Gotovina na Ž-R (stanje na dan 31.12.2016.) 75.450.520,00 Kn
Broj zaposlenih (stanje na dan 31.12.2016.) 12634
Ukupan trošak neto plaća 535.661.599,00 Kn
Prosječna neto plaća (mj.) 3.533,20 Kn
Podatak za 2015. godina
Prihodi 14.940.741.407,00 Kn
Rashodi 14.645.566.649,00 Kn
Dobit 234.603.623,00 Kn
Gotovina na Ž-R (stanje na dan 31.12.2015.) 53.098.160,00 Kn
Broj zaposlenih (stanje na dan 31.12.2015.) 14060
Ukupan trošak neto plaća 609.434.582,00 Kn
Prosječna neto plaća (mj.) 3.612,11 Kn
Podaci ažurirani 02.08.2018 Pristup podacima Vam je dostupan od 10.08.2018

Osnovni podaci

Naziv: KONZUM trgovina na veliko i malo d.d.
OIB: 29955634590
Matični broj: 03280756
MBS: 80000926
Adresa: 10000 ZAGREB, M.ČAVIĆA 1A
Županija: GRAD ZAGREB
Šifra djelatnosti: 4711 - Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Datum osnivanja: 11.05.1990.
Postupak: Bez postupka
Izvor podataka: FINA