KANAAN d.o.o.

Financijski podaci

Podatak za 2017. godina
Prihodi 105.896.210,00 Kn
Rashodi 93.954.344,00 Kn
Dobit 10.845.243,00 Kn
Gotovina na Ž-R (stanje na dan 31.12.2017.) 8.130.919,00 Kn
Broj zaposlenih (prosjek broja zaposlenih tijekom godine) 118
Ukupan trošak osoblja 9.036.300,00 Kn
Troškovi poreza i doprinosa na plaću 3.256.101,00 Kn
Ukupan trošak neto plaća 5.780.199,00 Kn
Prosječna neto plaća (mj.) 4.082,06 Kn
Dugoročne OBVEZE 34.164.404,00 Kn
Kratkoročne OBVEZE 13.042.949,00 Kn
Dugoročna POTRAŽIVANJA 0,00 Kn
Kratkoročna POTRAŽIVANJA 16.547.045,00 Kn
Temeljni kapital društva 16.510.300,00 Kn
Dugotrajna Materijalna imovina 61.842.406,00 Kn
Amortizacija 7.466.622,00 Kn
Zalihe gotove robe i sirovina (stanje na dan 31.12.2017.) 11.684.165,00 Kn
Trošak kamata i slični financijski rashodi 1.249.365,00 Kn
Podatak za 2016. godina
Prihodi 105.380.886,00 Kn
Rashodi 94.304.889,00 Kn
Dobit 9.942.948,00 Kn
Gotovina na Ž-R (stanje na dan 31.12.2016.) 8.085.361,00 Kn
Broj zaposlenih (stanje na dan 31.12.2016.) 109
Ukupan trošak neto plaća 5.118.846,00 Kn
Prosječna neto plaća (mj.) 3.913,49 Kn
Podatak za 2015. godina
Prihodi 92.423.438,00 Kn
Rashodi 84.509.407,00 Kn
Dobit 6.263.720,00 Kn
Gotovina na Ž-R (stanje na dan 31.12.2015.) 1.947.700,00 Kn
Broj zaposlenih (stanje na dan 31.12.2015.) 106
Ukupan trošak neto plaća 4.998.446,00 Kn
Prosječna neto plaća (mj.) 3.929,60 Kn
 Podaci ažurirani 18.06.2018  Pristup podacima Vam je dostupan od 07.11.2018

Osnovni podaci

Naziv: KANAAN društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda
OIB: 88741652581
Matični broj: 03540987
MBS: 30018030
Adresa: 31540 DONJI MIHOLJAC, INDUSTRIJSKA ZONA , JANJEVCI 4
Županija: OSJEČKO-BARANJSKA
Šifra djelatnosti: 1031 - Prerada i konzerviranje krumpira
Datum osnivanja: 06.08.1990.
Postupak: Bez postupka
Web: http://www.kanaan.hr
Tel: +38531620180
Fax: +38531620190
e-mail: kanaan@kanaan.hr
Izvor podataka: FINA