Financijska pismenost u Hrvata?

Znate li odgovore na ova pitanja? Pročitajte rezultate financijske pismenosti u Hrvata  - a osobito pogledajte pitanja na kojima se određivala razina financijske pismenosti...

Našli smo na stranicama HNB izvještaj o financijskog pismenosti Hrvata. 

Prije negoli su krenuli s konkretnim zadacima za skupinu htjeli su vidjeti "financijsku snagu" skupine postavljajući im donja pitanja.
A mi se ajmo malo igrati; Odgovorite na donja pitanja + predvidite % ljudi koji su na njih točno odgovorili + pogledajte rezultate koji će vam otkriti gdje ste vi u cijeloj priči :-) 

 Pitanja su bila, prenosimo:

  1. Petero braće dobiva poklon od 1000 (jedinica domaće valute) i, ako moraju čekati godinu dana da bi dobili svoj dio, a inflacija je (npr. 2%), za godinu dana moći će kupiti: manje, isto ili više nego danas? 
  2. Posudili ste 25 (jedinica domaće valute) navečer i vraćeno vam je 25 (jedinica domaće valute) ujutro. Koliko kamate vam je vraćeno?   
  3. Stavili ste 100 (jedinica domaće valute) na štedni račun uz 2% kamate. Koliko imate nakon godine dana?
  4. Koliko bi imali nakon 5 godina? (više od 110, točno 110 ili manje od 110)    
  5. Investicija s velikim povratom ima šanse da je više rizična nego ona s manjim. (točno/netočno)   
  6. Visoka inflacija znači da se troškovi života povećavaju rapidno. (točno/netočno)      
  7. Najčešće je moguće smanjiti rizik investiranja, kupnjom širokog spektra dionica i obveznica. (točno/netočno)    

Cijeli članak +  Pogledajte rezultate koliko je ljudi točno odgovorilo na ovom linku:

https://www.hnb.hr/-/poboljsava-li-se-razina-financijske-pismenosti-u-hrvatskoj