Financije za neznalice - opći nazivi

 

FINANCIJE ZA NEZNALICE

Kažu nam poznanici i posjetitelji da oni nisu završili ekonomske škole i da često ne znaju što se krije iza nekog ekonomskog pojma. Kažu rado bi kupili podatke na firmoteci ali kako da ih „čitaju“? Stoga smo odlučili pojasniti 18 pojmova kojim se firmoteka bavi da bi vam prenijela financijsku krvnu sliku firme.

 

Pa krenimo od najvažnijeg:

1)Prihod = onoliko koliko je firma DOBILA.

(možemo usporediti s fizičkom osobom i onda bi taj prihod za nekog pojedinca bio plaća, naknada za prijevoz s posla i na posao, džeparac od roditelja, novac od honorara,naknada s burze, socijalna pomoć…)

2)Rashod = onoliko koliko je firma POTROŠILA (jer je morala, a možda i nije :-)

(možemo usporediti s fizičkom osobom i onda bi to bilo plaćanje stanarine, režija, hrane, nove odjeće, putovanja, džeparac djeci, rate osiguranja…..)

3) Dobit = ono što ostane (DOBIVENO-POTROŠENO)…ako je ta dobit ispod 0 kn, onda to nije dobit nego Gubitak. Gubitak= potrošili su više nego zaradili, gledano u nekom vremenskom razdoblju.

Napomena: Na ostvarenu dobit firme plaćaju porez državi.  Postoji dobit prije oporezivanja i dobit poslije oporezivanja. Dobit neke firme koju možete vidjeti na portalu www.firmoteka.hr je dobit nakon oporezivanja.

4) Gotovina na Ž-R = koliko novaca firma ima na svom žiro računu (datuma  31.12. prethodne godine)

 (možemo usporediti s fizičkom osobom i onda bi to bilo koliko novaca imate na svom tekućem računu (ili računima) na kraju godine)

5) Broj zaposlenih

Iako je to svima jasno, smiješno ali tu ustvari postoje zavrzlame. Naime, postoji više načina da se dođe do prosječnog broja zaposlenih u nekoj Firmi u nekoj godini. Može se računati na: a) osnovi sati rada; b) na osnovu prosječnog broja zaposlenih na kraju kvartalnog razdoblja ili  c) na osnovu prosječnog broja na bazi stanja krajem razdoblja (kraj godine).  Ovisno o odabranoj metodologiji, ponekad možemo doći do različitih podataka o broju zaposlenih u jednoj firmi. Ako te zanima više od ovoga pogledaj na ovom linku.

6) Ukupan trošak osoblja = koliko je neka firma u jednoj godini ukupno novaca uplatila u ime plaća svojih zaposlenika, na mirovinsko zaposlenika, na zdravstveno zaposlenika, na prireze i ina davanja                               

7) Troškovi poreza i doprinosa na plaću = to su oni novci koje je zaposlenik „ne vidi“ oni direktno idu državi koja ih je dužna pravilno rasporediti i štedljivo trošiti :-)

Napomena: Doprinosi se koriste za točno definirane izdatke države (npr. mirovinsko, zdravstvo -to je teorija, a u praksi:-)  ... a porezi su Prihodi države i služe podmirenju Rashoda države)

8) Ukupan trošak neto plaća = koliko je neka firma isplatila svojim zaposlenicima na njihov tekući račun kao uplatu plaće (dakle:nakon što je firma platila mirovinsko, zdravstveno, prireze i ina davanja za svoje zaposlenike (tzv. bruto plaća)

9)Prosječna neto plaća (mj.) = do prosječne mjesečne neto plaće dolazimo slijedećom formulom:

Ukupan trošak neto plaća/Broj zaposlenih/12 mjeseci

Napomena: (Ako firma nema prijavljenih radnika, broj zaposlenih je nula, nema ni podataka o prosječnoj neto plaći :-(. Na firmoteci primijetili smo da ima dosta takvih firmi  :-( Također: ponekad se gore spomenutom formulom dođe do smiješno male ili neobično velike prosječne neto plaće! Zašto? Najčešće je riječ o krivom podatku o broju zaposlenih a to smo objasnili u točki 5.)

10) Dugoročne obveze = firma ima obveze plaćanja čiji je rok plaćanja duži od godine dana

Npr. za zajmove, prema bankama, prema dobavljačima i sl……možemo usporediti s fizičkom osobom i onda bi to bilo otplaćivanje kredita za stan, za automobil,obveza  plaćanja alimentacije i sl.

Napomena: Velike dugoročne obveze mogu biti i dobar pokazatelj ukoliko se firma dugoročno obvezala radi ulaganja u investicije koje će joj osigurati daljnji rast i prosperitet.

11) Kratkoročne obveze = obveze čiji je rok plaćanja kraći od godine dana

Svaka firma ima kratkoročne obveze, to su obveze prema dobavljačima, prema zaposlenicima, za poreze, doprinose, za predujmove  i sl. Možemo usporediti s fizičkom osobom i onda bi to bila obveza plaćanja režija, telefonskog računa i sl.

12) Dugoročna potraživanja = potraživanja za koje firma očekuje da će biti naplaćena u roku dužem od jedne godine

Primjer: Kupcu je prodana imovina, kupac je preuzeo imovinu i postao je njezin vlasnik te je ispostavljen račun kupcu za preuzetu imovinu s rokom naplate od četiri godine u polugodišnjim ratama.

13) Kratkoročna potraživanja =  kratkoročna potraživanja za koje se očekuje da će biti naplaćena u roku do 60 dana.

Primjer: Kupcu je prodana roba, kupac je preuzeo robu i ispostavljen je kupcu račun za preuzetu robu s rokom dospijeća naplate od 15 dana

14) Temeljni kapital društva=Temeljni je kapital imovina društva u trenutku osnivanja i u tom trenutku jednak je imovini društva. 

Napomena: Temeljni kapital najveći je kod osnivanja dioničkog društva (d.d.) i iznosi  200.000 kn i može biti isplaćen djelomično ili u cijelosti., 20.000 kn za  društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)   ili 10,00 kn za jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o)  VEĆI TEMELJNI KAPITAL NE MORA ZNAČITI I VEĆU FINANCIJSKU SNAGU.

15) Dugotrajna materijalna imovina= Zemljište, građevinski objekti, postrojenja, alati i slična imovina koju firma dugotrajno posjeduje

(možemo usporediti s fizičkom osobom i onda bi to bio stan, vikendica, garaža i slično što pojedinac dugotrajno posjeduje)

16) Amortizacija = Iako ste npr. platili stroj (bilo kešom ili kreditom)  ne možete sve odjednom prikazati u rashod firme, reče država/računovodstvo. Taj postepeni otpis vrijednosti kupljene imovine zove se amortizacija. Amortizacija je knjigovodstvena vrijednost i često je različita od stvarne tržišne vrijednosti dotične imovine.  Nekad kažu da je amortizacija prikrivena snaga firme. Ako vas više zanima o amortizaciji pročitajte nastavak teksta  na ovom linku…

17) Zalihe gotove robe i sirovina (stanje na dan 31.12.prethodne godine = Riječ je o zalihama gotovih proizvoda, trgovačke robe i drugih sredstava namijenjenih prodaji. Prevelike količine zaliha mogu značiti i lošu prodaju, manjak novca, povećane troškove skladištenja. Firme koje odlično upravljaju svojim zalihama su najčešće jako uspješne firme.

18) Trošak kamata i slični financijski rashodi = govore koliko je firma sklona ili prinuđena posuđivati novac od drugih. Ukoliko su ovi troškovi veliki  znači da firma ima kredite koje tko zna kako i s koliko kašnjenja plaća.

I to je to! Ovih 18 pokazatelja daju financijsku krvnu sliku. Možda vam se čini prebanalno ali idemo korak po korak… Da li je neka firma na tankom ledu? Provjerite jednostavno, brzo i povoljno na www.firmoteka.hr