Što je amortizacija?

Amortizacija je proces otpisa vrijednosti nematerijalne i materijalne imovine i predstavlja trošak tijekom vijeka upotrebe.

Materijalna, ali i nematerijalna imovina podliježe amortizaciji ako ispunjavaju slijedeće kriterije:

  • od sredstva se očekuju koristi više od jednog obračunskog razdoblja
  • da sredstvo ima ograničeni vijek trajanja
  • da ih društvo koristi u procesu prodaje robe, u proizvodnji ili pružanju usluga.

Amortizaciji ne podliježu zemljišta, umjetnine trajne vrijednosti, šume i slični obnovljivi resursi iz razloga što imaju neograničeni vijek trajanja. Također amortizaciji ne podliježu materijalna sredstva u pripremi jer njih počinjemo amortizirati tek kada budu stavljena u upotrebu.

Amortizacija se obračunava u postotku od nabavne vrijednosti imovine. Postotak iznosa nabavne vrijednosti imovine koji predstavlja trošak unutar obračunskog razdoblja određujemo ovisno o predviđenom vijeku upotrebe te imovine. Veličina amortizacije također ovisi i o metodi koja je odabrana pri obračunu. Mogu se primijeniti slijedeće metode:

  • Ravnomjerna metoda (linearna) – jednaka amortizacija tijekom korisnog vijeka trajanja; ovo je najjednostavnija metoda i metoda koja se u praksi najviše upotrebljava
  • Metoda padajućeg/rastućeg salda (degresivna/progresivna) – najveća amortizacija na početku, a najmanja na kraju amortizacijskog vijeka i obratno
  • Funkcionalna metoda – može se računati prema broju radnih sati, prema jedinici proizvoda ili usluge i sl.

Većina poduzetnika najviše primjenjuje linearnu metodu. Jedan od razloga za to vjerojatno su i zakonski razlozi koji određuju maksimalne stope amortizacije koje tvrtke mogu priznati kao priznati trošak u obračunskom razdoblju.

Ako stopa amortizacije iznosi npr. 20% to znači da cjelokupnu vrijednost imovine amortiziramo kroz 5 godina. Ako je dakle nabavna vrijednost imovine primjerice 100.000 kn, a stopa amortizacije 20 %, godišnja amortizacija iznosi 20.000 kn. Za taj iznos povećati ćemo troškove i istodobno umanjiti knjigovodstvenu vrijednost imovine.

Pitate se čemu ta amortizacija? Pa zamislite fizičku osobu koja posjeduje stan u vrijednosti od 700.000 kn, garažu u vrijednosti od 50.000 kn i novi automobil u vrijednosti od 300.000 kn. Ta osoba posjeduje imovinu u vrijednosti od 1.050.000 kn. Nakon što prođe npr. 7 godina, osoba i dalje posjeduje tu istu imovinu no vrijednost se s smanjila (recimo da automobil više ne vrijedi 300.000 kn nego 50.000 kn) Vrijednost imovine više nije 1.050.000 kn nego 800.000 kn. Ta razlika je amortizacija kroz vijek od 7 godina,to je taj otpis vrijednosti zbog upotrebe sredstava koju firme knjiže kroz amortizaciju.